Wydział Językoznawstwa
maszyna do pisania maszyna do pisania

Witamy na stronie
Wydziału Językoznawstwa UKW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o wydziale

Wydział Językoznawstwa rozpoczął działalność z dniem 1 października 2019 roku. Jest silną i prężnie rozwijającą się jednostką naukowo-dydaktyczną, posiadającą uprawnienia do nadawania stopni doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, a także bogatą ofertę edukacyjną.

Aktualnie w strukturze Wydziału Językoznawstwa działają następujące jednostki badawczo-dydaktyczne oraz dydaktyczne:

  • Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców
  • Katedra Badań nad Kontaktami Językowymi
  • Katedra Językoznawstwa Angielskiego
  • Katedra Językoznawstwa Orientalistycznego
  • Katedra Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego
  • Katedra Komunikacji Językowej
  • Katedra Przekładoznawstwa
  • Katedra Stylistyki i Pragmatyki Językowej
  • Zakład Dydaktyki
kontakt

Sekretariat Dziekana Wydziału Językoznawstwa

Aleksandra Majka
52 321 31 81
aleksandra.majka@ukw.edu.pl
ul. Jagiellońska 11, pok. 23 • 85-067 Bydgoszcz

Sekretariat Prodziekana Wydziału Językoznawstwa ds. Kształcenia

Marta Zakrzewska
52 360 84 50
jezykoznawstwo@ukw.edu.pl
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G, pok. 108 • 85-064 Bydgoszcz
(filologia rosyjska, lingwistyki stosowane)

Sylwia Ogrodnik
52 341 92 12
sylwia.ogrodnik@ukw.edu.pl
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G, pok. 108 • 85-064 Bydgoszcz
(filologia angielska, filologia polska, germanistyka)