Wydział Językoznawstwa

Witamy na stronie Wydziału Językoznawstwa UKW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o wydziale

Wydział Językoznawstwa rozpoczął działalność z dniem 1 października 2019 roku. Jest silną i prężnie rozwijającą się jednostką naukowo-dydaktyczną, posiadającą uprawnienia do nadawania stopni doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, a także bogatą ofertę edukacyjną.

Aktualnie w strukturze Wydziału Językoznawstwa działają następujące jednostki badawczo-dydaktyczne oraz dydaktyczne:

  • Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców
  • Katedra Badań nad Kontaktami Językowymi
  • Katedra Językoznawstwa Angielskiego
  • Katedra Językoznawstwa Orientalistycznego
  • Katedra Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego
  • Katedra Komunikacji Językowej
  • Katedra Przekładoznawstwa
  • Katedra Stylistyki i Pragmatyki Językowej
  • Zakład Dydaktyki
kontakt

Sekretariat Dziekana Wydziału Językoznawstwa

Alina Kuczkowska-Krukowska
tel.: 52 321 31 81
e-mail: alina.krukowska@ukw.edu.pl
ul. Jagiellońska 11, p. 23
85-067 Bydgoszcz

Sekretariat Prodziekana Wydziału Językoznawstwa ds. Kształcenia

Marta Zakrzewska
tel.: 52 360 84 50
e-mail: jezykoznawstwo@ukw.edu.pl
ul. Grabowa 2, p. 105
85-601 Bydgoszcz

Daria Spychała
tel.: 52 340 16 87
e-mail: daria.spychala@ukw.edu.pl
ul. Grabowa 2, p. 302
85-601 Bydgoszcz