Wydział Językoznawstwa

Magdalena Czachorowska z nominacją profesorską

Miło nam poinformować, że Prezydent RP Andrzej Duda nadał prof. dr hab. Magdalenie Czachorowskiej tytuł profesora nauk humanistycznych. Prof. M. Czachorowska jest od 1 października 2019 r. Dziekanem Wydziału Językoznawstwa.

Biogram prof. Magdaleny Czachorowskiej

Magdalena Czachorowska urodziła się w Bydgoszczy i tu w latach 1984-1989 studiowała na kierunku filologia polska w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. dra hab. Leszka Moszyńskiego. Efektem dalszej współpracy z prof. L. Moszyńskim była praca doktorska pt. System antroponimiczny „Wielkopolskich rot sądowych” XIV i XV wieku obroniona na Uniwersytecie Gdańskim w 1997 roku, opublikowana w następnym roku przez Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Habilitacje uzyskała w 2007 roku w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na podstawie monografii Wyobraźnia pisarska Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego na przykładzie słownictwa topograficznego i nazw barw, Bydgoszcz 2006.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień z onomastyki (antroponimia, toponimia, chrematonimia, nazewnictwo miejskie, etymologia naukowa i ludowa nazw własnych),  historii języka polskiego (pisownia, fonetyka, grafia, ortografia, leksyka), stylistyki, leksykologii, języka osobniczego. Jest autorką 8 monografii (w tym dwóch we współautorstwie, licznych artykułów i recenzji.

Od 1.05.2008 roku pełniła funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Była członkiem  Komisji Oceniającej,  Komisji ds. Nauki, Komisji Wydawniczej  Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, członkiem Senatu UKW od 2016, a w czerwcu 2017 roku została wybrana do  kapituły Medalu Kazimierza Wielkiego Casimirus Magnus. Wielokrotnie nagradzana była przez  Rektora UKW za osiągnięcia naukowe i organizacyjne, otrzymała także Medal Komisji Edukacji Narodowej. Od tego roku akademickiego pełni funkcję dziekana Wydziału Językoznawstwa.

Dnia 25 października 2019  roku Prezydent RP Andrzej Duda nadał jej tytuł profesora nauk humanistycznych.