Wydział Językoznawstwa

Informacje na temat zdalnego obiegu dokumentów dyplomowych

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UKW w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Rada Kolegium opracowała zasady, które pozwolą maksymalnie wykorzystać zdalny obieg dokumentów w stacjonarnym procesie dyplomowania.