Wydział Językoznawstwa

Terminy egzaminów online

Egzamin online

22.01.2021, godz. 14.30
Filologia angielska – I rok I stopnia
dr hab. Elżbieta Łukasiewicz, prof. uczelni
GOJA fonologia (termin zerowy)

25.01.2021, godz. 10.00 – 10.45 (platforma Moodle)
Filologia rosyjska – I rok II stopnia
dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni
Metodologia badań literackich (termin zerowy)

25.01.2021, godz. 15.30
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska – I rok I stopnia
Lingwistyka angielsko-rosyjska  – I rok I stopnia
Lingwistyka angielsko-niemiecka – I rok I stopnia
dr hab. Elżbieta Łukasiewicz, prof. uczelni
GOJA fonologia (termin zerowy)

25.01.2021, godz. 9.30 – 10.20 (platforma Moodle)
Filologia rosyjska – I rok II stopnia
dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni
Metodologia badań literackich (termin zerowy)

26.01.2021, godz. 11.00
Filologia angielska – I rok II stopnia
dr Paweł Schreiber
Metodologia badań literaturoznawczych (egzamin ustny pierwszy termin)

27.01.2021, godz. 9.00
Filologia angielska – I rok II stopnia
dr Paweł Schreiber
Metodologia badań literaturoznawczych (egzamin ustny drugi termin)

28.01.2021, godz. 14.00
Filologia angielska – III rok I stopia
dr Aleksandra Mochocka
Historia literatury amerykańskiej

28.01.2021, godz. 11.00
Filologia angielska – II rok I stopnia
dr Katarzyna Smyczyńska
Kultura brytyjska

28.01.2021
Filologia polska – II rok I stopnia
prof. dr hab. Lidia Wiśniewska
Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej

28.01.2021, godz.11.00
Germanistyka – III rok I stopnia
dr Anna Kapuścińska
Historia języka niemieckiego

28.01.2021, godz. 10.30 (platforma Moodle)
Filologia rosyjska – I rok II stopnia
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska – I rok II stopnia
dr hab. Jolanta Jóźwiak
Metodologia Badań Językoznawczych

28.01.2021, godz. 9.00
Filologia rosyjska – II rok II stopnia
dr hab. Marek Marszałek, prof. uczelni
Leksykografia Rosyjska

29.01.2021, godz. 14.30
Filologia angielska – I rok I stopnia
dr hab. Elżbieta Łukasiewicz, prof. uczelni
GOJA fonologia (sesja egzaminacyjna)

01.02.2021, godz. 9.30
Germanistyka – II rok I stopnia
dr hab. Krzysztof Okoński, prof. uczelni
Krajoznawstwo (egzamin pisemny)

01.02.2021, godz. 15.30
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska – I rok I stopnia
Lingwistyka stosowanaangielsko-rosyjska – I rok I stopnia
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka – I rok I stopnia
dr hab. Elżbieta Łukasiewicz, prof. uczelni
GOJA fonologia (sesja egzaminacyjna)

01.02.2021, godz. 12.00 – 14.00 (MS Teams)
Filologia angielska  –  II rok I stopnia
dr hab. Jakub Lipski, prof. uczelni
Historia literatury angielskiej

01.02.2021, godz. 10.30 (platforma Moodle)
Filologia rosyjska – I rok II stopnia
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska – I rok II stopnia
dr hab. Jolanta Jóźwiak
Translatoryka Rosyjska

01.02.2021, godz. 10.00 (platforma Moodle)
Filologia rosyjska – II rok II stopnia
dr hab. Jolanta Jóźwiak
Językoznawstwo Stosowane

01.02.2021, godz. 9.00
Filologia rosyjska – III rok I stopnia
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska – III rok I stopnia
Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska – III rok I stopnia
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska – III rok I stopnia
dr hab. Marek Marszałek, prof. uczelni
Gramatyka Opisowa Języka Rosyjskiego – Składnia

01.02.2021, godz. 10.00
Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska – IV rok I stopnia
mgr Eryk Hajndrych
Wybrane Zagadnienia z historii literatury chińskiej

01.02.2021, godz. 9.15 (Ms Teams)
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska, angielsko-niemiecka, angielsko-rosyjska – II rok II stopnia
dr Tymon Adamczewski
Wybrane zagadnienia z historii literatury anglojęzycznej

02.02.2021, godz. 10.30 (Ms Teams)
Filologia polska – III rok I stopnia
dr hab. Maciej Gloger, prof. uczelni
Wiedza o kulturze

02.02.2021, godz. 14.00 (Ms Teams)
Filologia polska – II rok II stopnia
dr hab. Maciej Gloger, prof. uczelni
Współczesna krytyka i refleksja literaturoznawcza

02.02.2021, godz. 10.00 
Filologia polska – I rok I stopnia
dr. Marcin Kowalczyk
Poetyka (egzamin ustny)

02.02.2021, godz. 10.00
Filologia polska – I rok II stopnia
dr Karolina Golinowska
Teoria kultury (egzamin ustny)

02.02.2021, godz. 10.00
Germanistyka – I rok II stopnia
dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. uczelni
Język w mediach

02.02.2021, godz. 9.00 – 10.30
Filologia rosyjska – I rok I stopnia
dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni
Wstęp do literaturoznawstwa z terminologią w języku rosyjskim

02.02.2020, godz. 10.00 
Germanistyka – I rok II stopnia
dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. nadzw.
Język w mediach

02.02.2021, godz. 9.30 
Filologia angielska – II rok I stopnia
dr Michał Borodo
Podstawy Translatoryki

02.02.2021, godz. 11.00
Filologia angielska – I rok II stopnia
oraz lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka I rok MU
dr Michał Borodo
Teoria przekładu

02.02.2021, godz.10.00
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka – II rok I stopnia
dr Michał Sobczak
Gramatyka Opisowa Języka Niemieckiego – Fonologia

02.02.2021, godz. 9.00
Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska – I rok I stopnia
dr hab. Marek Marszałek, prof. uczelni
Wstęp do Językoznawstwa z Terminologią w Języku Obcym

02.02.2021, godz. 9.00 (MS Teams)
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska – II rok I stopnia
dr hab. Tamara Graczykowska, prof. uczelni
Leksykologia (egzamin ustny)

02.02.2021, godz. 10.00 (platforma Moodle)
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska – II rok I stopnia
dr hab. Michał Moch, prof. uczelni
Historia i Kultura Świata Arabskiego

03.02.2021, godz. 09.00
Filologia rosyjska – I rok II stopnia
dr hab. Marek Marszałek, prof. uczelni
Teoria Przekładu

03.02.2021, godz. 9.00 – 9.45 
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska – III rok I stopnia
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska – III rok I stopnia
Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska – III rok I stopnia
dr Henryk Duszyński-Karabasz
Wybrane Elementy z Kultury Rosyjskiej (część pisemna)

03.02.2021, godz. 9.00 (MS Teams)
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska – II rok I stopnia
dr hab. Tamara Graczykowska, prof. uczelni
Leksykologia

03.02.2021, godz. 10.00 (platforma Moodle)
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska – III rok I stopnia
dr hab. Michał Moch, prof. uczelni
Literatura Arabska

03.02.2021, godz. 10.00 (platforma Moodle)
Filologia rosyjska – II rok I stopnia
dr Patryk Witczak
Literatura Rosyjska z Elementami Historii Rosji (egzamin ustny)

03.02.2021, godz. 10.00
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska – II rok I stopnia
dr hab. Jerzy Łacina, prof. uczelni
Gramatyka Opisowa Języka Arabskiego: Fonologia i Pismo

03.02.2021, godz. 9.00
Filologia polska – I rok I stopnia
dr hab. I. Szczukowski, prof. uczelni
Literatura staropolska

03.02.2021, godz. 11.00 (Ms Teams)
Filologia angielska I rok I stopnia
dr M. Mochocki
Wstęp do literaturoznawstwa

04.02.2021, godz. 9.30
Germanistyka II rok I stopia
dr hab. Krzysztof Okoński, prof. uczelni
Kultura Niemiec, Austrii i Szwajcarii (egzamin pisemny)

04.02.2021, godz. 10.00
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka – II rok I stopnia
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska – II rok I stopnia
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska – II rok I stopnia
dr Michał Borodo
Podstawy Translatoryki

04.02.2021, godz. 10.00 – 11.30 (platforma Moodle)
Filologia rosyjska – III rok I stopnia
dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni
Literatura rosyjska z elementami historii Rosji

04.02.2021, godz. 10.30 (MS Teams)
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka – I rok II stopnia
dr Katarzyna Siewert-Kowalkowska
Translatoryka Niemiecka 

04.02.2021, godz. 9.00
Filologia rosyjska – I rok I stopnia
dr hab. Marek Marszałek, prof. uczelni
Wstęp do Językoznawstwa

04.02.2021, godz. 10.00 (platforma Moodle)
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska – I rok I stopnia
dr hab. Michał Moch, prof. uczelni
Praktyczna Nauka Języka Arabskiego (część pisemna)

04.02.2021, godz. 12.00
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska – III rok I stopnia
dr hab. Jerzy Łacina, prof. uczelni
Gramatyka Opisowa Języka Arabskiego: Składnia

05.02.2021, godz. 10.00 
Germanistyka – I rok II stopnia
dr hab. Monika Szczepaniak, prof. uczelni
Wybrane zagadnienia z kulturoznawstwa (egzamin pisemny)

05.02.2021, godz. 9.15 (MS Teams)
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka, angielsko-arabska, angielsko-rosyjska – I rok II stopnia
dr Tomasz Adamczewski
Współczesna literatura anglojęzyczna

05.02.2021, godz. 10.00 (platforma Moodle)
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska – III rok I stopnia
Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska – III rok I stopnia
dr Patryk Witczak
Wybrane Zagadnienia z Historii Literatury Rosyjskiej (egzamin pisemny)

05.02.2021, godz. 10.00 – 10.45 (platforma Moodle)
Filologia rosyjska – I rok II stopnia
dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni
Metodologia badań literackich (pierwszy termin)

08.02.2021, godz. 10.00
Germanistyka – II rok I stopnia
dr. Elżbieta Nowikiewicz (egzamin pisemny)

08.02.2021, godz. 15.00
Filologia polska – III rok I stopnia
dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek, prof. uczelni
Teoria literatury (egzamin ustny)

08.02.2021, godz. 10.00 
Filologia rosyjska – III rok I stopnia
dr Henryk Duszyński-Karabasz
Język Staro-Cerkiewno-Słowiański (część ustna)

08.02.2021, godz. 10.00 
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska – III rok I stopnia
dr Patryk Witczak
Wybrane Zagadnienia z Historii Literatury Rosyjskiej (egzamin pisemny)

09.02.2021, godz. 10.00
Germanistyka – I rok 2 stopień
dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. nadzw.
Wybrane Zagadnienie z Językoznawstwa

09.02.2021, godz. 10.00 
Filologia polska – II rok II stopnia
dr Krzysztof Kołatka
Zarys Teorii Językoznawczych (sesja egzaminacyjna)

09.02.2021, godz. 10.00 
Lingwistyka stosowana angielsko-arabska – I rok I stopnia
dr hab. Michał Moch, prof. uczelni
Praktyczna nauka języka arabskiego – Kurs podstawowy (część ustna)

10.02.2021, godz. 10.00 (Ms Teams)
Filologia polska – III rok I stopnia
dr hab. Anna Paluszak-Bronka, prof. nadzw.
Gramatyka Historyczna Języka Polskiego z Elementami Dialektologii

10.02.2021, godz. 9.00
Filologia polska – I rok I stopnia
dr hab. Ireneusz Szczukowski, prof. uczelni
Literatura oświecenia

11.02.2021, godz. 9.00 (MS Teams)
Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka – III rok I stopnia
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska – III rok I stopnia
dr Agnieszka Kurzyńska
Gramatyka Opisowa Języka Niemieckiego: Składnia (egzamin pisemny)

12.02.2021, godz. 9.00 (MS Teams)
Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska – IV rok I stopnia
dr hab. Tamara Graczykowska, prof. uczelni
Leksykologia

12.02.2021, godz. 13.00 (MS Teams)
Filologia rosyjska – II rok I stopnia
dr hab. Tamara Graczykowska, prof. uczelni
Leksykologia

12.02.2021, godz. 9.00
dr. Elżbieta Nowikiewicz
Germanistyka – I rok II stopnia (egzamin pisemny)
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa

22.02.2021, godz. 10.00 
Filologia Polska – II rok II stopnia
dr Krzysztof Kołatka
Zarys Teorii Językoznawczych (sesja egzaminów poprawkowych)