Wydział Językoznawstwa

Zaproszenie na Konferencję Naukową Młodych Lingwistów na Uniwersytecie Rzeszowskim (online)

Szanowni Państwo,

Studenckie Koło Naukowe POLIGLOCI wraz z Katedrą Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego mają przyjemność zaprosić studentów oraz doktorantów do udziału w Konferencji Naukowej Młodych Lingwistów ATENA, która odbędzie się 21 kwietnia 2021 roku w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Zoom.

Koszt udziału w konferencji wynosi 40 zł (opłata ta pokrywać będzie koszt wysyłki zaświadczeń oraz publikacji recenzowanej monografii zbiorowej).
Więcej szczegółów możecie Państwo znaleźć w załącznikach.

Serdecznie pozdrawiamy
Organizatorzy Konferencji