Wydział Językoznawstwa

Wstępny harmonogram egzaminów dyplomowych

5 VII 2021 Filologia polska, studia I stopnia
Miejsce egzaminu ul. M. K. Ogińskiego 16, sala 703
Liczba studentów 7 osób
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego:

prof. dr hab. Magdalena Czachorowska
dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. uczelni

5 VII 2021 Filologia polska, studia II stopnia
Miejsce egzaminu ul. M. K. Ogińskiego 16, sala 707
Liczba studentów 10 osób
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego:

dr hab. Agnieszka Rypel, prof. uczelni

5 VII 2021 Filologia rosyjska, studia I stopnia
Miejsce egzaminu ul. Grabowa 2
Liczba studentów 15 osób
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego:

dr hab. Tamara Graczykowska, prof. uczelni
dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni

5 VII 2021 Germanistyka, studia I stopnia
Miejsce egzaminu ul. Grabowa 2
Liczba studentów 21 osób
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego:

dr hab. Marek Cieszkowski, prof. uczelni
dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. uczelni
dr Elżbieta Nowikiewicz

5 VII 2021 Germanistyka, studia II stopnia
Miejsce egzaminu ul. Grabowa 2
Liczba studentów 5 osób
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego:

dr hab. Krzysztof Okoński, prof. uczelni

6 VII 2021 Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka, studia I stopnia
Miejsce egzaminu ul. Grabowa 2
Liczba studentów 38 osób
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego:

dr hab. Magdalena Sikorska, prof. uczelni
dr Tamara Goncharova, prof. uczelni
dr Michał Sobczak

6 VII 2021 Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska, studia I stopnia
Miejsce egzaminu ul. Grabowa 2
Liczba studentów 4 osoby
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego:

dr hab. Sylwia Firyn, prof. uczelni

6 VII 2021 Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska, studia I stopnia
Miejsce egzaminu ul. M. K. Ogińskiego 16, sala 707
Liczba studentów 11 osób
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego:

dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, prof. uczelni

6 VII 2021 Filologia angielska, studia I stopnia
Miejsce egzaminu ul. Grabowa 2
Liczba studentów 41 osób
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego:

dr hab. Jakub Lipski, prof. uczelni
dr hab. Marek Marszałek, prof. uczelni
dr Karl Wood, prof. uczelni

7 VII 2021 Filologia angielska, studia II stopnia
Miejsce egzaminu ul. Grabowa 2
Liczba studentów 41 osób
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego:

dr hab. Jakub Lipski, prof. uczelni
dr hab. Magdalena Sikorska, prof. uczelni
dr Karl Wood, prof. uczelni

8 VII 2021 Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska, studia I stopnia
Miejsce egzaminu ul. Grabowa 2
Liczba studentów 32 osoby
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego:

prof. dr hab. Jolanta Mędelska
dr hab. Tamara Graczykowska, prof. uczelni
dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni

8 VII 2021 Filologia rosyjska, studia II stopnia
Miejsce egzaminu ul. Grabowa 2
Liczba studentów 8 osób
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego:

dr hab. Jolanta Jóźwiak, prof. uczelni

8 VII 2021 Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka, studia II stopnia
Miejsce egzaminu ul. Grabowa 2
Liczba studentów 8 osób
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego:

dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, prof. uczelni

9 VII 2021 Llingwistyka stosowana angielsko-arabska, studia I stopnia
Miejsce egzaminu ul. Grabowa 2
Liczba studentów 8 osób
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego:

dr hab. Jerzy Łacina, prof. uczelni
dr hab. Michał Moch, prof. uczelni