Wydział Językoznawstwa

Egzaminy w sesji letniej

W załączniku harmonogram egzaminów w sesji letniej Wydziału Językoznawstwa. 


Dyżury pracowników innych Wydziałów, prowadzących zajęcia na Wydziale Językoznawstwa znajdują się na stronie ich jednostek.