Wydział Językoznawstwa

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie

Wydział Językoznawstwa, Katedra Stylistyki i Pragmatyki Językowej, zaprasza na IX Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie nt. Kulinaria w językowo-kulturowym obrazie miasta i wsi. 

Konferencja odbędzie się w dniach 29.09-01.10.2022 r. w budynku UKW na ul. Jagiellońskiej 11.


Program konferencji:

29 września 2022 roku (czwartek)

 • 14.30-14.45 rejestracja uczestników

(konferencja odbywać się będzie w salach Wydziału Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Jagiellońskiej 11 w Bydgoszczy)

 • 14.45-15.00 powitanie Gości i otwarcie konferencji przez Jego Magnificencję Rektora UKW prof. dra hab. Jacka Woźnego (sala 15)

Obrady Plenarne (sala 15; przewodniczy prof. dr hab. Magdalena Czachorowska)

 • 15.00-15.20 prof. dr hab. Aleksander Mikołajczak (UAM), Motyw spożywania posiłku w „Iter Romanum” Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI
 • 15.20-15.40 prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (AJP), Językowo-kulturowy obraz stołu w polszczyźnie
 • 15.40-16.00 prof. dr hab. Mariola Walczak-Mikołajczakowa (UAM), Nazwy potraw w polskim i bułgarskim przekładzie powieści Elif Shafak „Bękart ze Stambułu”
 • 16.00-16.20 Dyskusja
 • 16.20-16.40 przerwa kawowa (sala 1)

Obrady Plenarne (sala 15; przewodniczy prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska)

 • 16.40-17.00 prof. dr hab. Mirosław Bańko (UW), Kartofle i ziemniaki w języku i kartach dań
 • 17.00-17.20 prof. dr hab. Magdalena Czachorowska (UKW), Kulinaria w nazewnictwie miejskim Bydgoszczy
 • 17.20-17.40 prof. dr hab. Anna Piotrowicz, prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska (UAM), Nazwy lokali gastronomicznych we współczesnym mieście (na przykładzie onimii poznańskiej)
 • 17.40-18.10 Dyskusja
 • 18.15 Uroczysta Kolacja (sala 1)

30 września 2022 roku (piątek)

Obrady Plenarne (sala 15; przewodniczy prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska)

 • 9.00-9.20 prof. dr hab. Tadeusz Wolsza (UKW), Więzienne wigilie (1945‑1956)
 • 9.20-9.40 dr hab. Mirosława Wronkowska-Dimitrowa, prof. UKW, Z historii elementów pola semantyczno-leksykalnego POŻYWIENIE
 • 9.40-10.00 dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP, Kategoria biedy we współczesnym nazewnictwie kulinarnym
 • 10.00-10.20 dr hab. Włodzimierz Moch, prof. AJP, Dziecięca i młodzieżowa leksyka kulinarna – rekonesans
 • 10.20-10.40 Dyskusja
 • 10.40-11.00 przerwa kawowa (sala 1)

Stoisko z książkami Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Obrady w sekcjach

Sekcja A (sala 15; przewodniczy dr hab. Katarzyna Kuligowska, prof. UAM)

 • 11.00-11.20 dr hab. Leonarda Mariak, prof. US, mgr Weronika Gocłowska (US), Kontekstualizacja użyć nazwy barszcz ukraiński w mediach społecznościowych po 24 lutego 2022 roku
 • 11.20-11.40 dr hab. Błażej Osowski, prof. UAM, Świętowanie a tradycje kulinarne Konina
 • 11.40-12.00 dr hab. Rafał Zimny, prof. UKW, Językowo-kulturowy obraz cebuli w polszczyźnie
 • 12.00-12.20 Dyskusja
 • 12.30-13.30 Obiad (sala 1)

Sekcja B (sala 12b; przewodniczy dr hab. Włodzimierz Moch, prof. AJP)

 • 11.00-11.20 dr Justyna Majchrowska (UR), Perswazyjne środki językowe w nazwach potraw Podkarpacia
 • 11.20-11.40 dr Monika Peplińska (UKW), Leksem kuchnia we współczesnej polszczyźnie
 • 11.40-12.00 mgr Anetta Kuś (UKW), Słownictwo kulinarne na łamach Tygodnika społeczno-literackiego „Wieś” (1944-1954). Między wsią a miastem
 • 12.00-12.20 Dyskusja
 • 12.30-13.30 Obiad (sala 1)

Sekcja C (sala 18; przewodniczy dr hab. Anna Paluszak-Bronka, prof. UKW)

 • 11.00-11.20 dr Swietłana Gaś (UAM), Ciasteczka cieszyńskie jako element budowania tożsamości regionalnej. Jakościowa analiza dyskursu prasy lokalnej Ustronia i Cieszyna
 • 11.20-11.40 dr Krzysztof Kołatka (UKW), Kaszka fraszka, jarzyna perzyna, chleb trawa, mięso potrawa, czyli o nazwach produktów i potraw mięsnych w gwarach Krajny
 • 11.40-12.00 mgr Michalina Surma (UAM), Iść na pachtę, szaber czy kradziejkę? – regionalne nazwy nielegalnego zbioru owoców
 • 12.00-12.20 Dyskusja
 • 12.30-13.30 Obiad (sala 1)

Obrady w sekcjach

Sekcja A (sala 12b; przewodniczy dr hab. Agnieszka Rypel, prof. UKW)

 • 13.30-13.50 dr hab. Adrianna Seniów, prof. US, Językowo-kulturowy obraz argentyńskiej sztuki kulinarnej w prozie Józefy Radzymińskiej
 • 13.50-14.10 dr hab. Przemysław Wiatrowski (UAM), Kulinaria w indonezyjskiej frazeologii
 • 14.10-14.30 dr Ewa Greser (UAM), W gościnie u rodziny Below – poznańskie realia lat 1859-60
 • 14.30-14.50 dr Marta Hartenberger (UKW), Co jedzą Polacy w podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego?
 • 14.50-15.10 Dyskusja
 • 15.10-15.30 przerwa kawowa (sala 1)

Sekcja B (sala 18; przewodniczy dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP)

 • 13.30-13.50 dr Samuela Tomasik (UKW), Nazwy postapokaliptyczne. Wstęp do badań
 • 13.50-14.10 dr Piotr Tomasik (UKW), Pseudoapelatywy w nazwach lokali gastronomicznych
 • 14.10-14.30 mgr Anetta Müller (UAM), Czym był trunek? Poszukiwania hiperonimu dla szesnastowiecznych nazw alkoholi
 • 14.30-14.50 mgr Aleksandra Majka (UKW), Nazewnictwo lokali gastronomicznych w Bydgoszczy
 • 14.50-15.10 Dyskusja
 • 15.10 -15.30 przerwa kawowa (sala 1)

Obrady Plenarne (sala 15; przewodniczy prof. dr hab. Mirosław Bańko)

 • 15.30-15.50 dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US, Wariantywne wyrażenie piąta, siódma, dziesiąta, dziewiąta itp. woda na, po kisielu w słownikach i tekstach
 • 15.50-16.10 dr hab. Anna Paluszak-Bronka, prof. UKW, Słownictwo kulinarne w świetle terapeutycznej funkcji pożywienia
 • 16.10-16.30 dr hab. Paweł Nowakowski, prof. UAM, Językowe i prajęzykowe elementy urbanosfery. Od fonetyki opisowej do ekolingwistyki
 • 16.30-17.00 Dyskusja
 • 17.30 kolacja
 • 19.00 Koncert w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy (pl. Kościeleckich 6) Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa

1 października 2022 roku (sobota)

Obrady Plenarne (sala 15; przewodniczy prof. dr hab. Mariola Walczak-Mikołajczakowa)

 • 9.00-9.20 dr hab. Katarzyna Kuligowska, prof. UAM, Rodzime nazwy lokali gastronomicznych w przestrzeni miejskiej Poznania
 • 9.20-9.40 dr hab. Agnieszka Rypel, prof. UKW, Co i kiedy pito oraz jadano w Bydgoszczy na początku XX w. na podstawie „Dziennika Bydgoskiego” z lat 1908-1914
 • 9.40-10.00 dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN, Rodzinna historia smaków Ewy Wołkanowskiej-Kołodziej jako opowieść o dzisiejszej Wileńszczyźnie i Litwie z perspektywy antropologii jedzenia
 • 10.00-10.20 Dyskusja
 • 10.20-11.00 przerwa kawowa

Obrady Plenarne (sala 15; przewodniczy prof. dr hab. Anna Piotrowicz)

 • 11.00-11.20 dr hab. Ewa Górecka, prof. UKW, Jedzenie i jego funkcje w prozie Joanny Bator
 • 11.20-11.40 dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW, „(…) za dużo, aby umrzeć, a za mało, aby żyć” – językowy obraz jedzenia jako potrzeby, symbolu i formy tortur w memuarystyce Polaków walczących o Niepodległą
 • 11.40-12.00 dr hab. Michał Szczyszek, prof. UAM, W każdym mieście jest „Sowa i przyjaciele”. O czym się mówi w polskim parlamencie, mówiąc o ośmiorniczkach, pasztetach, bigosach?...
 • 12.00-12.20 Dyskusja
 • 12.20-12.30 zamknięcie konferencji, pożegnanie Gości
 • 12.30 Obiad (sala 1)