Wydział Językoznawstwa

kalendarz biurkowy, ołówkiem zaznaczana data kalendarz biurkowy, ołówkiem zaznaczana data

Zasady funkcjonowania sekretariatu Wydziału w dniach 1 grudnia 2022 – 15 stycznia 2023

W związku z koniecznością osiągnięcia w grudniu 2022 r. oraz w roku 2023 celów w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej określonych w ustawie  z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku  w związku  z sytuacją na rynku energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 15 stycznia 2023 r. zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w systemie zdalnym. W tym czasie ograniczone zostaną także godziny funkcjonowania biblioteki oraz dni pracy stacjonarnej administracji uczelnianej.

W związku z powyższym sekretariat uczelniany Wydziału Językoznawstwa, dostępny będzie stacjonarnie we wtorki oraz środy od godziny 7:15 do 15:15.

W poniedziałki, czwartki oraz piątki, kontakt z sekretariatem możliwy będzie jedynie pod adresami mailowymi:

Szczegóły związane  z nowym sposobem funkcjonowania uczelni określone są w załączonym zarządzeniu Rektora UKW.