Wydział Językoznawstwa

Poloniści

prof. dr hab. Magdalena Czachorowska
wtorek, godz. 10.00–11.00
piątek, godz. 10.00–11.00
pok. 23, ul. Jagiellońska 11

prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak
środa, godz. 09.30–11.00
pok. 16, ul. Jagiellońska 11

prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
czwartek w 1. i 3. tyg. m-ca, godz. 12.00–14.00
pok. 8, ul. Jagiellońska 11

dr hab. Iwona Benenowska, prof. uczelni
poniedziałek, godz.10.00–10.45
czwartek, godz. 14.00–14.45
pok. 5, ul. Jagiellońska 11

dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. uczelni
czwartek, godz. 09.30–11.00
pok. 12 a, ul. Jagiellońska 11

dr hab. Agnieszka Rypel, prof. uczelni
poniedziałek, godz. 12.00–12.45 i 16.00–16.45
pok. 12 a, ul. Jagiellońska 11

dr hab. Mirosława Wronkowska-Dimitrowa, prof. uczelni
wtorek, godz. 08.30–09.15 i 15.15–16.00
pok. 5, ul. Jagiellońska 11

dr hab. Rafał Zimny, prof. uczelni
czwartek, godz. 14.30–16.00
Oddział Wolnego Dostępu, Biblioteka Główna

dr Krzysztof Kołatka
wtorek, godz. 08.30–10.00
pok. 5, ul. Jagiellońska 11

dr Monika Peplińska
czwartek, godz. 09.30–11.00
pok. 4, ul. Jagiellońska 11