Wydział Językoznawstwa

Sinolodzy

dr hab. Norbert Kordek                  
poniedziałek, godz. 17.30–19.00
pok. 122

dr Li-Chi Chen                          
czwartek, godz. 12.30–14.00
pok. 122

dr Anna Sroka-Grądziel               
wtorek, godz. 8.15–9.00
czwartek, godz. 9.00–9.45
pok. 122

mgr Eryk Hajndrych           
wtorek, godz. 16.00–17.00
pok. 122

mgr I-Yu Lin                                                     
czwartek, godz. 12.30–13.30
pok. 205