Wydział Językoznawstwa

Angliści

dr Tamara Goncharowa, prof. uczelni
poniedziałek, godz. 17.00–17.45
czwartek, godz. 17.45–18.15
pok. 7

dr hab. Elżbieta Łukasiewicz prof. uczelni
czwartek, godz. 17.55–18.25
piątek, godz. 15.15–16.15
pok. 7

dr hab. Michał Borodo
wtorek, godz. 17.00–17.45
czwartek, godz. 11.45–12.30
pok. 7

dr Martyna Gibka
poniedziałek, godz.12.00–12.45
czwartek, godz. 12.00–12.45
pok. 6

dr Michał Janowski
wtorek, godz. 14.20–15.50
pok. 117

dr Jacek Mianowski
poniedziałek, godz. 17.00–18.30
pok. 6

dr Tomasz Paciorkowski
poniedziałek, godz. 14.30–16.00
pok. 6

dr Waldemar Szefliński
środa, godz. 13.00–14.30
pok. 6

dr Filip Tołkaczewski
czwartek, godz. 16.00–17.30
pok. 106

dr Wojciech Wachowski
poniedziałek, godz. 12.30–14.00
pok. 6

dr Matylda Weidner
środa, godz. 15.45–16.15
czwartek, godz. 08.00–09.00
pok. 7

mgr Justyna Adamska
wtorek, godz. 12.30–14.00
pok. 22

mgr Ewa Dominikowska-Wróblewska
poniedziałek, godz. 08.30–09.15
środa, godz. 08.30–09.15
pok. 204

mgr Anna Durajewska
piątek, godz. 12.30–14.00
pok. 214

mgr Grzegorz Iwanciw
środa, godz. 10.45–12.15
pok. 204

mgr Iwona Januszewska
wtorek, godz. 14.15–15.00
czwartek, godz. 14.15–15.00
pok. 204

mgr Anna Lesińska
piątek, godz. 10.45–12.15
pok. 204

mgr Tomasz Leszczyński
wtorek, godz. 11.15–12.45
pok. 204

mgr Maciej Muller
czwartek, godz. 13.00–14.30
pok. 22

mgr Hanna Świetlik
poniedziałek, godz. 08.15–09.00
czwartek, godz. 08.15–09.00
pok. 204
Dodatkowo online w tyg. e–learningowych, piątek, godz. 17.30–18.00