Wydział Językoznawstwa

Komisje Wydziałowe

Komisja Oceniająca

prof. dr hab. Magdalena Czachorowska – przewodnicząca
prof. dr hab. Jolanta Mędelska-Guz 
prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
dr hab. Jerzy Łacina, prof. uczelni
dr hab. Marek Marszałek, prof. uczelni
dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. uczelni

Komisja Wydawnicza

prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak – przewodniczący
prof. dr hab. Jolanta Mędelska-Guz
dr hab. Elżbieta Łukasiewicz, prof. uczelni
dr hab. Agnieszka Rypel, prof. uczelni
dr hab. Marek Marszałek, prof. uczelni
dr Janusz Pociask