Wydział Językoznawstwa

Kontakt

Sekretariat Dziekana Wydziału Językoznawstwa

Aleksandra Majka
52 321 31 81
aleksandra.majka@ukw.edu.pl
ul. Jagiellońska 11, p. 23 • 85-067 Bydgoszcz

Sekretariat Prodziekana Wydziału Językoznawstwa ds. Kształcenia

Marta Zakrzewska
52 360 84 50
jezykoznawstwo@ukw.edu.pl
ul. Grabowa 2, p. 105 • 85-601 Bydgoszcz

Daria Spychała
52 340 16 87
daria.spychala@ukw.edu.pl
ul. Grabowa 2, p. 302 • 85-601 Bydgoszcz


Biuro Obsługi Studentów Kolegium I

ul. M. K. Ogińskiego 16, p. 701–702 • 85-092 Bydgoszcz

Aldona Ryńska – kierownik
p. 701
52 323 67 27
aldona@ukw.edu.pl

Milena Czyż
p. 702
52 323 67 56
mczyz@ukw.edu.pl
(filologia angielska, germanistyka)

Katarzyna Gaczkowska
p. 702
52 323 67 26
katarzyna.gaczkowska@ukw.edu.pl
(lingwistyki stosowane)

Małgorzata Lewandowska
p. 702
52 323 67 26
malgorzata.lewandowska@ukw.edu.pl
(filologia polska, filologia rosyjska)