Wydział Językoznawstwa

Kontakt

Sekretariat Dziekana Wydziału Językoznawstwa

Aleksandra Majka
52 321 31 81
aleksandra.majka@ukw.edu.pl
ul. Jagiellońska 11, p. 23 • 85-067 Bydgoszcz

Sekretariat Prodziekana Wydziału Językoznawstwa ds. Kształcenia

Marta Zakrzewska
52 360 84 50
jezykoznawstwo@ukw.edu.pl
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G, p. 108 • 85-064 Bydgoszcz
(filologia rosyjska, lingwistyki stosowane)

Sylwia Ogrodnik
52 341 92 12
sylwia.ogrodnik@ukw.edu.pl
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G, p. 108 • 85-064 Bydgoszcz
(filologia angielska, filologia polska, germanistyka)


Biuro Obsługi Studentów Kolegium I

ul. M. K. Ogińskiego 16, p. 701–702 • 85-092 Bydgoszcz

Aldona Ryńska – kierownik
p. 701
52 323 67 27
aldona@ukw.edu.pl

Daria Bąkowska
p. 702
52 323 67 56
daria.bakowska@ukw.edu.pl
(filologia angielska, germanistyka)

Katarzyna Gaczkowska
p. 702
52 323 67 26
katarzyna.gaczkowska@ukw.edu.pl
(lingwistyki stosowane)

Małgorzata Lewandowska
p. 702
52 323 67 26
malgorzata.lewandowska@ukw.edu.pl
(filologia polska, filologia rosyjska)