Wydział Językoznawstwa

Pracownicy

Katedra Badań nad Kontaktami Językowymi

prof. dr hab. Jolanta Mędelska-Guz, profesor – Kierownik Katedry
dr hab. Tamara Graczykowka, profesor uczelni
dr Henryk Duszyński-Karabasz, adiunkt
dr Michał Sobczak, adiunkt
dr Piotr Tomasik, adiunkt
dr Samuela Tomasik, adiunkt
dr Natalia Zemlyanaya, adiunkt

Katedra Językoznawstwa Angielskiego

dr hab. Elżbieta Łukasiewicz, profesor uczelni – Kierownik Katedry
dr hab. Michał Borodo, profesor uczelni
dr Tamara Goncharowa, profesor uczelni
dr Jacek Mianowski, adiunkt
dr Wojciech Wachowski, adiunkt
dr Matylda Weidner, adiunkt
dr Waldemar Szefliński, asystent

Katedra Językoznawstwa Orientalistycznego

dr hab. Jerzy Łacina, profesor uczelni – Kierownik Katedry
dr hab. Norbert Kordek, profesor uczelni
dr Sebastian Bednarowicz, adiunkt
dr Magdalena Al-Sayadi, asystent
dr Li-Chi Chen, adiunkt
dr Anna Sroka-Grądziel, adiunkt
mgr Eryk Hajndrych, asystent
I-Yu Lin, asystent dydaktyczny

Katedra Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego

prof. dr hab. Magdalena Czachorowska, profesor – Kierownik Katedry
prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak, profesor
dr hab. Iwona Benenowska, profesor uczelni
dr hab. Anna Paluszak-Bronka, profesor uczelni
dr hab. Mirosława Wronkowska-Dimitrowa, profesor uczelni
dr Krzysztof Kołatka, adiunkt

Katedra Komunikacji Językowej

dr hab. Jacek Szczepaniak, profesor uczelni – Kierownik Katedry
prof. dr hab. Marek Cieszkowski, profesor
dr Anna Kapuścińska, adiunkt
dr Janusz Pociask, adiunkt
dr Hanna Stypa, adiunkt
mgr Sławomir Kowalewski, asystent

Katedra Przekładoznawstwa

dr hab. Marek Marszałek, profesor uczelni – Kierownik Katedry
dr hab. Sylwia Firyn, profesor uczelni
dr hab. Jolanta Jóźwiak, profesor uczelni
dr Izabela Bawej, adiunkt
dr Agnieszka Kurzyńska, adiunkt
dr Katarzyna Siewert-Kowalkowska, adiunkt
mgr Filip Tołkaczewski, asystent

Katedra Stylistyki i Pragmatyki Językowej

prof. dr hab. Małgorzata Święcicka, profesor – Kierownik Katedry
dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, profesor uczelni
dr hab. Agnieszka Rypel, profesor uczelni
dr hab. Rafał Zimny, profesor uczelni
dr Monika Peplińska, adiunkt

Zakład Dydaktyki

dr Michał Janowski, starszy wykładowca
dr Iwona Malinowska, adiunkt dydaktyczny
dr Lilia Marszałek, starszy wykładowca
dr Joanna Skrzeszewska, adiunkt dydaktyczny
mgr Ewa Dominikowska-Wróblewska, starszy wykładowca
mgr Anna Gabryel, starszy wykładowca
mgr Grzegorz Iwanciw, starszy wykładowca
mgr Maria Jankowiak-Rutkowska, starszy wykładowca
mgr Iwona Januszewska, starszy wykładowca
mgr Anna Lesińska, wykładowca
mgr Tomasz Leszczyński, starszy wykładowca
mgr Małgorzata Stefaniak, starszy wykładowca
mgr Dirk Steinhoff, asystent dydaktyczny
mgr Hanna Świetlik, starszy wykładowca