Wydział Językoznawstwa

Rada Naukowa

Rada Naukowa

dr hab. Marek Cieszkowski, prof. uczelni – przewodniczący
prof. dr hab. Magdalena Czachorowska
prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak
prof. dr hab. Jolanta Mędelska-Guz
prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
dr hab. Iwona Benenowska, prof. uczelni
dr hab. Sylwia Firyn, prof. uczelni
dr hab. Tamara Graczykowka, prof. uczelni
dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. uczelni
dr hab. Jolanta Jóźwiak, prof. uczelni
dr hab. Jerzy Łacina, prof. uczelni
dr hab. Marek Marszałek, prof. uczelni
dr hab. Anna Paluszak-Bronka, prof. uczelni
dr hab. Agnieszka Rypel, prof. uczelni
dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. uczelni
dr hab. Elżbieta Łukasiewicz, prof. uczelni
dr hab. Mirosława Wronkowska-Dimitrowa, prof. uczelni
dr hab. Rafał Zimny, prof. uczelni

Rada Naukowa przedstawicieli adiunktów i asystentów Wydziału Językoznawstwa

dr  Sebastian Bednarowicz, adiunkt
dr Michał Borodo, adiunkt

dr Krzysztof Kołatka, adiunkt
dr Janusz Pociask, adiunkt