Wydział Językoznawstwa

Rada Naukowa

Rada Naukowa

prof. dr hab. Marek Cieszkowski – przewodniczący
prof. dr hab. Magdalena Czachorowska
prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak
prof. dr hab. Jolanta Mędelska-Guz
prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
dr hab. Iwona Benenowska, prof. uczelni
dr hab. Michał Borodo, prof. uczelni
dr hab. Sylwia Firyn, prof. uczelni
dr hab. Tamara Graczykowka, prof. uczelni
dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. uczelni
dr hab. Jolanta Jóźwiak, prof. uczelni
dr hab. Jerzy Łacina, prof. uczelni
dr hab. Elżbieta Łukasiewicz, prof. uczelni
dr hab. Marek Marszałek, prof. uczelni
dr hab. Anna Paluszak-Bronka, prof. uczelni
dr hab. Agnieszka Rypel, prof. uczelni
dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. uczelni
dr hab. Mirosława Wronkowska-Dimitrowa, prof. uczelni
dr hab. Rafał Zimny, prof. uczelni

Rada Naukowa przedstawicieli adiunktów i asystentów Wydziału Językoznawstwa

dr  Sebastian Bednarowicz, adiunkt
dr Krzysztof Kołatka, adiunkt
dr Janusz Pociask, adiunkt
dr Waldemar Szefliński, adiunkt