Wydział Językoznawstwa

Rady Kierunków

Rada Kierunku Filologia angielska

dr hab. Jakub Lipski, prof. uczelni przewodniczący
dr Jacek Mianowski
mgr Ewa Dominikowska-Wróblewska
Kinga Dombek przedstawiciel studentów
Martyna Mróz interesariusz zewnętrzny
Małgorzata Modlińska interesariusz zewnętrzny

Rada Kierunku Filologia polska

dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. uczelni przewodnicząca
prof. dr hab. Magdalena Czachorowska
dr hab. Anna Paluszak-Bronka, prof. uczelni
dr hab. Robert Mielhorski, prof. uczelni
dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. uczelni
Patrycja Spachacz przedstawiciel studentów
Jarosław Acalski – interesariusz zewnętrzny
Anna Nakielska-Kowalska interesariusz zewnętrzny

Rada Kierunku Filologia rosyjska

dr hab. Tamara Graczykowska, prof. uczelni przewodnicząca
dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni
mgr Małgorzata Stefaniak
Marta Brzozowska przedstawiciel studentów
Zofia Głowacka przedstawiciel studentów
Izabela Sitniewska przedstawiciel studentów
Marta Nowaczyk interesariusz zewnętrzny

Rada Kierunku Germanistyka

prof. dr hab. Marek Cieszkowski przewodniczący
dr hab. Jacek Szczepaniak, prof. uczelni
dr Hanna Stypa
Patryk Dzierża przedstawiciel studentów
Maja Koszek interesariusz zewnętrzny

Rada Kierunku Lingwistyka stosowana angielsko-arabska

dr Sebastian Bednarowicz przewodniczący
dr Magdalena Al-Sayadi
dr Paweł Schreiber
mgr Hanna Świetlik
Jakub Suwalski przedstawiciel studentów
Karolina Waligóra interesariusz zewnętrzny

Rada Kierunku Lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka

dr Karl Wood, prof. uczelni przewodniczący
dr hab. Sylwia Firyn, prof. uczelni
dr Izabela Bawej
mgr Ewa Dominikowska-Wróblewska
mgr Anna Gabryel
Katarzyna Smolińska przedstawiciel studentów
Ewa Brożyńska-Kazanowska interesariusz zewnętrzny
Bartosz Kobusiński interesariusz zewnętrzny

Rada Kierunku Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska

dr Paweł Schreiber przewodniczący
dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, prof. uczelni
dr Samuela Tomasik
mgr Hanna Świetlik
Paulina Gwizdała przedstawiciel studentów
Michał Tabaczyński interesariusz zewnętrzny

Rada Kierunku Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska

dr Joanna Skrzeszewska przewodnicząca
dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, prof. uczelni
dr hab. Sylwia Firyn, prof. uczelni
mgr Małgorzata Stefaniak
Małgorzata Krzak przedstawiciel studentów
Ewa Brożyńska-Kazanowska interesariusz zewnętrzny
Bartosz Kobusiński interesariusz zewnętrzny

Rada Kierunku Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińska

dr hab. Beata Trojanowska, prof. uczelni przewodnicząca
dr Samuela Tomasik
mgr Anna Sroka-Grądziel
mgr Andrzej Silwanowicz
Szymon Rosiński przedstawiciel studentów
Joanna Maj interesariusz zewnętrzny
Michał Zacharjasz interesariusz zewnętrzny