Wydział Językoznawstwa

Germanistyka

Germanistyka

Zachęcamy do studiowania germanistyki na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy!

Opis kierunku 

Studia na kierunku germanistyka o profilu ogólnoakademickim prowadzone są w formie studiów stacjonarnych (studia I i II stopnia) oraz niestacjonarnych (studia II stopnia). Mają one charakter interdyscyplinarny: program studiów obejmuje realizację efektów uczenia się z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o kulturze.

Koncepcja studiów pierwszego stopnia (licencjackich)drugiego stopnia (magisterskich) opiera się na modułowym systemie kształcenia z blokiem przedmiotów do wyboru, który pozwala studiującym germanistykę na zdobycie nowoczesnych kompetencji filologicznych i społecznych. Z myślą o lepszych perspektywach zawodowych naszych studentek i studentów oferujemy im naukę innych języków obcych w ramach programów.

Dzięki uczestnictwu w SDL University Program studentki i studenci poznają w ramach zajęć program SDL Trados Studio, który jest obecnie niekwestionowanym liderem wśród narzędzi do tłumaczenia wspomaganego komputerowo, a także mogą nieodpłatnie zdobyć uznawany na całym świecie certyfikat SDL Trados Studio for Translators. Najlepsi studiujący mają również możliwość odbywania praktyk zawodowych w polskim oddziale koncernu SDL International w Bydgoszczy.

Na kierunku germanistyka nie ograniczamy się do realizacji programu studiów opartego na efektach uczenia się, lecz łączymy działania edukacyjne z różnymi formami aktywności studenckiej. Przykładem tego jest cykl seminariów kulturoznawczych HeißeThemen oraz warsztaty języka polskiego dla przyszłych tłumaczy.

Od 2008 roku na UKW działa lektorat DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej), który współorganizuje imprezy naukowe i kulturalne oraz informuje o studiach i możliwości prowadzenia badań naukowych w Niemczech, a także o ofercie stypendialnej i praktykach studenckich.

10 powodów, dla których warto studiować germanistykę na UKW w Bydgoszczy

  1. Po studiach znajdziesz pracę – absolwenci bydgoskiej germanistyki są poszukiwani przez pracodawców!
  2. Uzyskasz umiejętności językowe na najwyższym poziomie oraz wiedzę o kulturze, literaturze i języku, które wykorzystasz w życiu zawodowym i prywatnym.
  3. Pogłębisz znajomość drugiego języka obcego i nauczysz się wykorzystywać nowe technologie w pracy filologa – to ważne atuty w konkurowaniu o dobre miejsce pracy.
  4. Zdobędziesz umiejętność tworzenia, opracowywania i interpretowania różnych rodzajów tekstów oraz krytycznej refleksji nad nimi – kompetencję kluczową dla efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie wiedzy i informacji.
  5. Wiedzę i umiejętności uzyskasz w oparciu o nowoczesne programy studiów, które systematycznie uaktualniamy.
  6. Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych z Polski i Niemiec odbywają się w małych grupach wykładowych i seminaryjnych.
  7. Uzyskasz tzw. kompetencje miękkie (np. umiejętność efektywnej komunikacji, samodzielność, kreatywność, zdolność do określania priorytetów i pracy w zespole), które pożądane są przez pracodawców.
  8. Część studiów możesz zrealizować w ramach europejskiego programu Erasmus+ na uniwersytetach zagranicznych, m.in. w Bayreuth, Greifswaldzie, Moguncji, Münster, Ratyzbonie i Würzburgu.
  9. Masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań (działalność w Kole Naukowym Studentów Germanistyki), poznawania krajów niemieckojęzycznych (wyjazdy studyjne do Niemiec) i prowadzenia konwersacji w atmosferze nieformalnej (spotkania „Stammtisch” w języku niemieckim).
  10. Bydgoszcz! Miasto ludzi młodych z wyobraźnią i fantazją, które szybko się rozwija i oferuje coraz lepsze możliwości. 

Przydatne linki

Kontakt

Sekretariat Dziekana Wydziału Językoznawstwa

Aleksandra Majka
52 321 31 81
aleksandra.majka@ukw.edu.pl
ul. Jagiellońska 11, p. 23 • 85-067 Bydgoszcz

Sekretariat Prodziekana Wydziału Językoznawstwa ds. Kształcenia

Marta Zakrzewska
52 360 84 50
jezykoznawstwo@ukw.edu.pl
ul. Grabowa 2, p. 105 • 85-601 Bydgoszcz

Daria Spychała
52 340 16 87
daria.spychala@ukw.edu.pl
ul. Grabowa 2, p. 302 • 85-601 Bydgoszcz