Wydział Językoznawstwa

Władze

Dziekan Wydziału Językoznawstwa
prof. dr hab. Magdalena Czachorowska
ul. Jagiellońska 11, p. 23 • 85-067 Bydgoszcz
magdaczachorowska@gmail.com

Prodziekan Wydziału Językoznawstwa ds. Kształcenia
dr Michał Sobczak
ul. Chodkiewicza 30, Budynek G, p. 109 • 85-064 Bydgoszcz
michal.sobczak@ukw.edu.pl