Wydział Językoznawstwa

Zakład Dydaktyki

Kierownik jednostki
dr Michał Sobczak

Pracownicy
dr Michał Janowski
dr Iwona Malinowska
dr Lilia Marszałek
dr Joanna Skrzeszewska
mgr Anna Durajewska
mgr Ewa Dominikowska-Wróblewska
mgr Anna Gabryel
mgr Grzegorz Iwanciw
mgr Maria Jankowiak-Rutkowska
mgr Iwona Januszewska
mgr Anna Lesińska
mgr Tomasz Leszczyński
mgr Małgorzata Stefaniak
mgr Dirk Steinhoff
mgr Hanna Świetlik
mgr Maciej Müller
mgr Justyna Adamska